yazı

Podcastlerden yükselen ses

Ses, tarihin her döneminde karşımıza iletişimin güçlü bir enstrümanı olarak çıkmakta. İnsanların ilk çağlarda mağara duvarlarına çizdikleri figürleri, sözcüklerle henüz ifade edemediklerini anlatabilme çabası olarak görebiliriz